Начало > Указания за попълване за достъп

Указания за попълване на Заявление за достъп до „Система за електронна обработка на документи по река Дунав”

Заявлението се попълва електронно, а не ръкописно, като задължително трябва да има следните реквизити:

1. Трите имена на лицата, за които сe иска достъп. Попълват се на кирилица съгласно документ за самоличност;

2. Задължително се посочва името на фирмата, ЕИК, ЕОРИ номер, МОЛ, и заеманата позиция на лицето, което ще получи достъп дo системата; За всяка фирма задължително има един водещ (ръководител фирма) и възможност за допълнителни акаунти (за служители). Акаунтите на корабните агенти във фирмата се управляват от ръководител фирма.

3. Актуален адрес за кореспонденция на всяко от лицата;

4. Актуален телефонен номер за връзка на всяко от лицата;

5. Факс номер (ако има наличен);

6. Точно изписан имейл адрес на всяко от лицата, като задължително се спазват всички символи с цел избягване на грешки.

7. Подпис, печат на институцията заявяваща достъп.

Начините за подаване на попълненото заявление в Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” са следните:

1. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва, след което сканирана се изпраща до посочения в заявлението електронен адрес: sw@bulris.bg. При получаване на готовите акаунти в офиса на дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”, гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А, оригиналът на заявлението се предоставя задължително подписан и подпечатан.

2. Оригиналът на заявлението се предоставя на място в Специализирано поделение дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав", гр.Русе 7000, ул. "Пристанищна" №20 А.

3. Попълнената и разпечатана електронна форма се изпраща с писмо до адрес: Русе 7000, ул. Пристанищна "Пристанищна" №20 А,  Специализирана Дирекция „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”.

Отговорността за коректността на подадените данни в заявлението носи лично заявителят.

Документи и бланки

  • п.12 - Списък на екипажа
  • п.13 - Списък на пътниците
  • п.14 - Товарна декларация за опасни товари
  • п.16 - Декларация за корабните провизии
  • п.17 - Декларация за вещите на екипажа
  • п.18 - Декларация за липса на пътници без билет, оръжия, наркотици
  • п.19 - Декларация за сдаване на отпадъци вход
  • п.20 - Декларация за сдаване на отпадъци изход
  • Декларация ограничения
  • КАПИТАНСКА ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ