Начало > Новини

Новини и публични съобщения за потребителите

Възможност за ускорени гранични проверки

публикувано на: 16.05.2024

Уважаеми потребители,

Бихме искали да Ви уведомим за възможността за извършване на ускорени ​гранични проверки при пристигане/отплаване в/от български речни пристанища, предоставена от РД "Гранична полиция". За тази цел можете да използвате обновените шаблони за списък на екипажа и списък на пътниците, които са във формат, съвместим с модула за извършване на предварителна проверка на Гранична полиция.

За Ваше улеснение шаблоните, които може да използвате са достъпни на страницата https://sw.bulris.bg в секция формуляри.

Възстановяване на достъпа до Система за електронна обработка на корабни документи - Single Window

публикувано на: 15.01.2024

   Информираме Ви, че поради установени проблеми и затруднения от различно естество с работа на системата CEERIS, ръководството на ДП "Пристанищна инфраструктура" взе решение да възстанови достъпа до Система за електронна обработка на корабни документи при пристигане/отплаване в/от български пристанища по река Дунав (Single Window), считано от 15.01.2024 г. В интервала от 09:00 до 10:00 ч. на 15.01.2024 г. ще бъдат възстановени всички акаунти, даващи достъпа до системата Single Window. 

Установените проблеми ще бъдат отстранявани до 31.07.2024 година, след което ще започне нов двумесечен тестови период за работа със системата CEERIS. Очакваме от 1.10.2024 г. CEERIS да замени успешно Single Window като единствена система за електронно докладване на пристигащите и отплаващи кораби в/от българските пристанища на река Дунав.

При наличие на проблеми при възстановяване на връзката със системата Single Window, моля да се свържете с ИТ отдела на СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ на e-mail адрес: support_bg@bgports.bg или телефони: 082/298474; 0878 101461.

От 2024 година CEERIS ще бъде единствената платформа за докладване на речни пътувания в България

публикувано на: 12.12.2023

CEERIS ще бъде единствената платформа за докладване на речни пътувания от 02.01.2024 г. CEERIS е акроним на „Централно- и Източноевропейска информационна система за докладване“ и е съвместна инициатива на 8 държави: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Румъния, Сърбия, Словакия и Унгария.

Платформата позволява на корабните оператори по коридор Дунав и река Елба в Чехия да изпълняват чрез „еднократно докладване“ с „еднократно въвеждане на данни” всички изисквания за докладване за даден транспорт по вътрешните водни пътища в участващите страни.

Какви предимства предлага CEERIS на капитаните на кораби?

CEERIS предоставя преглед на всички изисквания за докладване за транспорта по маршрута, който ще бъде предприет.
С CEERIS потребителите могат да създават транспортни планове, които съдържат множество пътувания, дефинирани от събития като товарене или разтоварване на стоки или движение на пътници, както и включващи промяна на екипаж.
Може да споделя данни с всички участващи страни, като агенти, собственици на стоки и оператори на терминали.
Интелигентна помощ за попълване, базирана на обширни референтни данни, преведени на всички основни езици.
CEERIS предоставя преглед на доставените доклади, техния статус, както и всички получени отговори и гарантира, че докладвате само веднъж. 

Кой може да използва CEERIS за докладване?
Всички потребители на EuRIS с успешно заявен кораб или предоставени права за докладване на кораб, могат автоматично да получат достъп до платформата www.ceeris.eu чрез едно влизане, за да докладват пътувания. 

Какви данни могат да се предоставят чрез CEERIS?
CEERIS предлага обширен и гъвкав набор от данни за докладване, който включва елементи от данни за пътувания, товари, пътници, екипаж, статистика, доставки на кораба и предадени отпадъци. В допълнение към националните РИС органи, системата обхваща набор от контролни органи, включително управление на трафика, митници, гранична полиция, статистика и пристанищни власти. 

Какви ползи предлага CEERIS на отговорните органи? 
Регистрираните органи могат лесно да получават персонализирани доклади с данни в съответствие със законовите изисквания чрез предпочитаните от тях средства като GUI панел, имейл, уеб-хук или API в избран формат (PDF, XML, графичен шаблон).
Системата обработва интелигентно разпределянето на данни, позволявайки на потребителите на органите да се фокусират върху управлението на докладите.
Отговорите могат да се изпращат до капитаните на кораби и да се споделят с други органи.
Платформата www.ceeris.eu има за цел да намали административните бариери и тежестта за докладване чрез постепенно увеличаване на броя на участващите получаващи органи. 

Информация, споделена с логистични партньори
В допълнение към предоставянето на права за докладване за кораб, собствениците на кораби имат възможност да предоставят на трети страни (като логистични потребители), достъп до информацията за пътуването и транспорта на своя кораб в EuRIS - за едно пътуване, за определен период от време или за неограничено време.
Това позволява на логистичните потребители да търсят и проследяват текущата позиция на кораба, заедно с актуализации на ETA и информация за товара в портала EuRIS, в зависимост от предоставения клас за поверителност, да оптимизират своите услуги и процеси.
Чрез абонамент за уведомления операторите на флота и техните партньори могат да се абонират за конкретни събития, свързани с одобрени кораби, за да получават актуализации на ETA. Тези събития включват получаване на ERI съобщения, промени в ETA, преминаване през мостове и шлюзове, както и пристигане и заминаване от корабни места.
Новите платформи www.ceeris.eu и www.eurisportal.eu представляват първа стъпка към интегриране на потребителите на логистиката в обхвата на RIS услугите, целящ повишаване ефективността в управлението на транспорта и повишаване конкурентоспособността на вътрешните водни пътища (ВВП). 

Как да си създам акаунт за CEERIS? 
CEERIS акаунтите се създават в EuRIS (www.eurisportal.eu), така че първо трябва да си създадете профил там. Уверете се, че сте член на вашата организация, ако тя вече съществува в EuRIS или създайте нова организация в EuRIS, за да гарантирате оптималното функциониране. Допълнителна информация за процеса на регистрация можете да намерите на портала EuRIS: https://www.eurisportal.eu/registratieproces 

Как да вляза в акаунта си в EuRIS?
Влизането в www.ceeris.eu ви пренасочва към страницата за вход в EuRIS, където трябва да въведете идентификационните данни на акаунта си и да потвърдите оторизацията за системата CEERIS. За да получите достъп до CEERIS за докладване на пътуване, използвайки вашия EuRIS акаунт, трябва да имате одобрено право на собственост за поне един кораб (клас на поверителност 9), който има валиден ENI номер в EuRIS, или трябва да ви бъдат предоставени права за докладване в EuRIS от корабoсобственик. Ако не можете да влезете като собственик на кораба, моля, проверете дали вашата заявка за собственост е одобрена в EuRIS. Ако чакате достъп с права за докладване от корабособственик и не можете да влезете, проверете дали опцията „Изпращане на електронни доклади за кораб“ е активирана в поканата за инспекция, която сте получили, и дали сте приели поканата.

​CEERIS_User Guidelines for Electronic Reporting_BG

CEERIS_User Guidelines for Recieving Authorities_BG

EuRIS и CEERIS са достъпни за потребители

публикувано на: 20.12.2022

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви запознаем с европейските системи EuRIS и CEERIS, които бяха разработени в рамките на проект RIS COMEX. Необходима е еднократна регистрация за достъп (един акаунт за двата сайта). Те са напълно безплатни и са достъпни на следните адреси:

https://www.eurisportal.eu - аналог на https://vtt.bulris.bg:8084

и

https://www.ceeris.eu - аналог на https://sw.bulris.bg

ДП "Пристанищна инфраструктура" е партньор по разработването и поддръжката на системите.

За повече информация, моля да се свържете с нас на support_bg@bgports.bg

Нови банкови сметки на ТП "Пристанище Русе" и ТП "Пристанище Лом", в лева и евро.

публикувано на: 30.05.2022

 

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване на обслужването и улесняване на разплащанията, Ви уведомяваме, че са разкрити нови банкови сметки, по които можете да погасявате задълженията си. Старите банкови сметки са също актуални. Пълният списък може да видите по-долу:

 

Банкови сметки на Клон-Териториално поделение „Пристанище Русе“

БАНКА IBAN BIC ВАЛУТА
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД BG80CECB97901043057300 CECBBGSF BGN
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД BG62CECB97901443057300 CECBBGSF EUR
„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД BG47BGUS91601009723201 BGUSBGSF BGN
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД BG62FINV91501017618444 FINVBGSF BGN
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД BG20BPBI88981011503802 BPBIBGSF BGN
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД BG54UBBS80021029121950 UBBSBGSF BGN
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД BG85UBBS80021463389810 UBBSBGSF EUR

 

Банкови сметки на Клон-Териториално поделение „Пристанище Лом“

БАНКА IBAN BIC ВАЛУТА
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД BG81CECB97901043056700 CECBBGSF BGN
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД BG63CECB97901443056700 CECBBGSF EUR
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД BG08UBBS80021029120450 UBBSBGSF BGN
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД BG37UBBS80021463389510 UBBSBGSF EUR

Официално е достъпно безплатното приложение DAVID Creator

публикувано на: 16.09.2021

Безплатното приложение DAVID Creator позволява Стандартните формуляри за корабоплаване по река Дунав DAVID (Доклад за пристигане и отплаване, Списък на екипажа и Списък на пътниците) да бъдат създавани и попълвани дигитално. За да спестят време, потребителите могат да запазват шаблони, да създават частично, предварително попълнени формуляри и да експортират крайните версии на формулярите във формат PDF, на желания език. Приложението DAVID Creator е достъпно в австрийския портал DoRIS, предоставен от Viadonau: https://portal.doris-info.at/IRIS_WEB/.

За регистрация, моля изпратете e-mail на: DoRIS-Info@viadonau.org

Повече информация за DAVID Creator можете да намерите на: https://navigation.danube-region.eu/working-groups/wg-6-administrative-processes/

Промяна на Общите Условия за достъп до VTT

публикувано на: 30.06.2021

   Уважаеми потребители на „Система за визуализация на корабния трафик” (VTT), ДП „Пристанищна инфраструктура“ в качеството си на доставчик Ви уведомява, че предстои промяна на Общите Условия във връзка със стартиране на изцяло нова версия на VTT уеб базирания софтуер достъпен на адрес https://vtt.bulris.bg:8084/

    Системата за визуализация на корабния трафик е изградена по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” BG 161 PO 004-4.0.01-0003 финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Тъй като нейната поддръжка изтича, ДП „Пристанищна инфраструктура“ разработи и въвежда в експлоатация изцяло нова, модерна и отговаряща на последните стандарти на речното корабоплаване версия на системата.

      В тримесечен тестов период (1 юли – 1 октомври 2021 г.) новата версия ще работи паралелно със старата, като достъп може да получите по указания ред. За повече информация, моля посетете https://bulris.bg/project-bulris/access-to-bulris.

    След изтичане на тестовия период, новата версия на системата ще стане основна работеща услуга. Достъпа до старата система ще бъде прекратен. Предоставените от новата системата услуги са:

  • Информация за корабния трафик в българската част на река Дунав – в реално време
  • Информация за корабния трафик в българската част на река Дунав – възпроизвеждане на история на движение за последните 7 дни
  • Информация за актуалните съобщения до корабоводителите
  • Информация за актуалните съобщения във връзка с водните нива, метеорологичните условия и с леда
  • Актуални електронни карти за участъка (IENC)
  • Възможност за избор на „любими кораби“
  • Актуална метеорологична информация
  • Информация за помощните средства за навигация
  • Пълен списък с корабите в района

    Достъпът до новата версия на системата ще бъде платен, като информация за тарифата и начина на плащане ще бъдат публикувани допълнително.

Техническа профилактика на 03.06.2021г.

публикувано на: 02.06.2021

На 03.06.2021 г. от 09:30 ч. до 11:00 ч. предстои да се извърши техническа профилактика. Възможни са прекъсвания на услугата в рамките на този интервал.

Моля, да ни извините за причиненото неудобство.

Техническа профилактика на 15.04.2021 г. от 19:00 ч. до 21:00 ч.

публикувано на: 12.04.2021

Предстои да се извърши техническа профилактика на 15.04.2021 г. от 19:00 ч. до 21:00 ч. Възможни са прекъсвания в рамките на този интервал. 

Моля, да ни извините за причиненото неудобство.

Въвеждане на "DAVID FORMS" в Single Window

публикувано на: 13.10.2020

Уважаеми дами и господа,

С Постановление № 174 на Министерски съвет от 31 юли 2020 година, са приети стандартни Дунавски навигационни форми (DANUBE NAVIGATION STANDARD FORMS - DAVID FORMS). С цел прилагането им в „Single Window“ и подобряване на статистиката за предадените отпадъци в пристанищата, на 15.10.2020 г. от 10:00 ще бъде обновена версията на софтуера. Възможно е да има прекъсвания в периода от 10:00 до 10:30, за което се извиняваме.

Ръководител - (агентска ф-ма или институция) може да променя паролите на потребителите си

публикувано на: 27.05.2020

Уважаеми дами и господа,

С цел оптимизиране на работата и подобряване на сигурността на "Система за електронна обработка на корабни документи при пристигане/отплаване в/от български пристанища по река Дунав" - Single Window са изпратени стотина предупредителни електронни съобщения на  потребители, който не са влизали в системата от една година или повече. 

В тази връзка искам да Ви насоча вниманието, че във всяка агентска фирма или институция има поне по един потребител от тип "Ръководител", който има права за смяна на паролите,  телефоните и т.н. опции на потребителите си.

Това става от менюто "Акаунти", което се намира в горният десен ъгъл под потребителското име на ръководителя.

Нови "Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав"

публикувано на: 05.05.2020

Уважаеми дами и господа,

В Държавен вестник, бр. 40 от 05.05.2020 година са публикувани нови "Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав", с които можете да се запознаете от тук.

Бъдете здрави!

АНКЕТА за отчитане мнението на заинтересованите страни

публикувано на: 09.04.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Настоящото проучване се осъществява от ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, в изпълнение на дейности по проект RIS COMEX (www.riscomex.eu). Въпросите в проучването са свързани с необходимостта да получим надеждна и точна информация, която да послужи за постигане целите на проектите.

RIS COMEX е проект, финансиран от Механизма за свързване на Европа ( CEF) , целящ определянето, уточняването, прилагането и устойчивата работа на RIS услугите на ниво коридор (RIS Services Corridor) в следствие на резултатите от проучването, направено в рамките на проект CoRISMa.

RIS COMEX стартира през 2016 г. и ще продължи до края на 2021 г. В проекта участват 14 партньора от 13 различни европейски държави. Водещ партньор на проекта е Австрийската администрация по водни пътища (Via donau)

Проектът RIS COMEX цели осъществяването и функционирането на трансгранични информационни услуги на реката въз основа на оперативен обмен на данни от RIS. Тези коридори (информационни), базирани на RIS услуги позволяват управление на трафика от властите и управление на транспорта от логистичния сектор. Те се възползват от наличната национална инфраструктура и услуги.

Проектът има за цел конкретно:

-По-добро планиране на транспорта по вътрешните водни пътища (повишена надеждност на времето за транспорт)

-Намаляване на времето за изчакване и пътуване

-Повишаване на ефективността при изпълнение на вътрешни навигационни превози

-Оптимално използване на инфраструктурата (увеличено използване на капацитета)

-Намаляване на административните бариери

Конкретната анкета има за задача да направи проучване сред заинтересованите страни, като част от Дейност 5 „ Хоризонтални дейности“. . С оглед правилната реализация на управлението на RIS коридора считаме, че консултациите със съответните заинтересовани страни за техните нужди и изисквания, са особено важни и полезни.

Активното участие на представители на бизнеса и организации от неправителствения сектор ще спомогне за формулирането на решения и мерки, съобразени с интересите и нуждите на потребителите на транспортни услуги.

В тази връзка, Ви каним да споделите Вашето мнение чрез настоящата анкета, за което предварително Ви благодарим!

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBKwRJSA8clUjR_zOmVr1MM_KSyHqBQgHge_D5UljyUa-mMg/viewform?usp=sf_link

 

 
С уважение,

Специализирано поделение дирекция "Ръководство на корабния трафик - река Дунав"
ДП „Пристанищна инфраструктура“
Тел: +359 82 298 463
Тел: +359 82 298 465
Факс: +359 82 298 461
www.bgports.bg

 

Утвърдени извънредни мерки в борбата с (COVID-19)

публикувано на: 30.03.2020

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с  усложнената епидемична обстановка в страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, с писмо № 32-00-5/30.03.2020 г. на Областния управител на област Русе , са разпоредени следните мерки:

-     Членовете на екипажи на кораби, посещавайки пристанище Русе, за периода на пребиваване в пристанището, да нямат право да напускат територията му;

-     Корабопритежателите и снабдителите с гориво да снабдяват екипажите на бункероващите кораби с подходящи лични предпазни средства и защитни маски, които да се използват по време на бункеровката;

-     При смяната на български екипаж на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, корабопритежателите да извършват основна дезинфекция на кораба;

            С оглед на горното и с цел намаляване риска от разпространение на заболяването COVID-19, разчитам за създаване на необходимата организация за строгото спазване на санитарно-хигиенните изисквания и дезинфекционни мероприятия при извършване на описаните дейности.

За рискови държави се считат всички, които имат регистрирани случаи на (COVID-19)

публикувано на: 29.03.2020

Уважаеми дами и господа,

Със заповед № РД-01-158/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, за изменение и допълнение на заповед № РД-01-130/17.03.2020 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-140/19.03.2020 г., е РАЗПОРЕДЕНО:

В точка I.1  е посочено, че думите „Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Северна Корея (КНДР), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария“, се заменят с думите „държава с регистрирани случаи на COVID-19“.  

За такива, с регистрирани случаи на COVID-19, ще се считат всички държави.

В тази връзка, за всички случай на пристигане в българско пристанище на плавателни средства, с екипажи от български граждани, ще бъдат информирани представителите на съответните Регионални здравни инспекции, за карантинирането им.

За целта, лицата попълват анкетна карта, след което представителите на РЗИ изготвят предписание за поставяне под карантина (Приложение към заповед № РД-01-140/19.03.2020 г.), в което задължително се посочва адресът, на който ще пребивава и срокът за който лицето се поставя под карантина.

Лицата има право да напускат територията на Р България, преди да е изтекъл карантинния период, когато напускат територията за извършване на международно плаване, с цел превоз на товари.

В случай, че лице не предвижда отпътуване, се поставя под карантина за срок от 14 дни, в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол. В предписанието за поставяне под карантина се посочва адресът на пребиваване за предвидения карантинен период и срокът за който лицето се поставя под карантина.

Временна забрана за влизане на територията на Република България

публикувано на: 23.03.2020

Уважаеми дами и господа,

Със заповед РД-01-138/19.03.2020 год. на министъра на здравеопазването, на основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето, е РАЗПОРЕДЕНО:

1. Временно е забранено влизането на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 20 март, до 17.04.2010 год., включително, на всички граждани на трети страни през всички гранични пунктове и с каквито и да са транспортни средства, вкл. въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни.

2. Остава в сила забраната за влизане на територията на Република България на лица, пристигащи от следните държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на Република България.

3. Забраната по т.1 не засяга гражданите на държави-членки на ЕС и страните от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства с изключение на тези от т.2

4. Забраната не обхваща:

- здравни специалисти, здравни изследователи и специалисти по грижата за възрастни хора;

- транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персоналпри необходимост;

- дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

- лица, пътуващи по хуманитарни причини;

- граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава-членка на ЕС и преминават през България с цел да се завърнат в държавата, в която живеят и пребивават;

Нови рискови държави, от които се налага карантина (COVID-19)

публикувано на: 20.03.2020

Уважаеми дами и господа,

Списъкът с рисковите държави към момента е:

Китай (включително Шанхай, Хонг Конг и Макао), Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Южна Корея, Северна Корея ( КНДР ), Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария.

Капитанската здравна декларация е актуализирана и качена на страницата на sw.bulris.bg, но имайте предвид, че ако вече е била изтеглена един път от един компютър, тя е кеширана от браузъра. За да се изтегли актуалната бланка трябва да се изчисти кеша на браузъра.

Разширавяне обхвата на държавите, от които се налага карантина (COVID-19)

публикувано на: 17.03.2020

Уважаеми дами и господа,

Днес 17.03.2020 година, министърът на здравеопазването издаде заповед РД-01-130, с която е разширен обхвата на държавите при пристигане от които се налага карантина на лицата. Цитираната заповед налага и промяна в точка 2 на "Капитанска здравна декларация".
Новият образец на формуляра може да изтеглите от страницата на sw.bulris.bg.

Превенция на заболяването - корона вирус (COVID-19)

публикувано на: 09.03.2020

Уважаеми дами и господа,

Предвид създадената епидемична обстановка от корона вирус – COVID-19 в някой европейски държави, с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на случаи от него на територията на Република България, съгласувано с органите за граничен, здравен и паспортен контрол, считано от 06.03.2020 година, се въвежда за деклариране от водачите на пристигащите в пристанищата кораби формуляр на "Капитанска здравна декларация". При невъзможност да получите оригинал на същата от капитана или корабособственика преди пристигане на кораба, следва да извършите попълването и, след получаване на информация от капитана на кораба  и прикачвате към Уведомлението. Образец на формуляра може да изтеглите от страницата на sw.bulris.bg

На вниманието на Пристанищни оператори, упражняващи дейности в района на Дирекция „Речен надзор – Русе” и Дирекция „Речен надзор – Лом”

публикувано на: 07.08.2019

УВАЖАЕМИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 36в и чл. 41в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, пристанищните оператори ще получават информация за броя на пътниците на корабите, пристигащи в речните пристанища на Република България, от приложение № 15 от Наредбата – "Обща декларация" (поле "брой на пътниците")  в „Системата за електронен документооборот на речния транспорт" (Single Window).

Корабите вече плават задължително с включен АИС транспондер

публикувано на: 20.04.2018

Промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са свързани с подобряване предоставянето на РИС услуги по вътрешните водни пътища на Р България. Новите текстове, отбелязани в новосъздадения чл. 77а, гласят: „Системата за автоматична идентификация по вътрешните водни пътища (AIS за корабоплаване по вътрешните водни пътища), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира във вътрешните водни пътища на Република България или преминава през тях." Така използването на автоматичната идентификационна система (АИС) при движение по река Дунав става задължително, а излъчваната информация следва да бъде актуална. Изискването е всички капитани да въвеждат коректна информация преди започване на курс или маневра. Законът е обнародван в бр. 28/2018 г. на Държавен вестник.

АНКЕТА във връзка с разработване на услуги по проект RIS Comex

публикувано на: 13.09.2017

В рамките на проект RIS COMEX са разработени т.нар. услуги за коридори, които предстои да бъдат реализирани в рамките на проекта през следващите години.

Моля заинтересованите лица да попълнят Анкетата.

На вниманието на Пристанищни оператори, упражняващи дейности в района на Дирекция „Речен надзор – Русе” и Дирекция „Речен надзор – Лом”

публикувано на: 25.07.2017

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с разработен допълнителен модул в Система за електронна обработка на документи при пристигане/отплаване в/от български пристанища по река Дунав, от 19.07.2017 г. е предоставена възможност на пристанищните оператори да бъдат регистрирани в системата и да получават незабавно подадената от корабните агенти информация.

В случай, че желаете да се възползвате от удобството на предоставената информация в Системата, моля да следвате процедурата, описана на страницата: sw.bulris.bg. В раздел „Достъп“ са предоставени необходимите документи, както и указания за попълването им.

За да се избегнат  неточности, моля при подаване на заявление да се посочи кои понтони, котвени стоянки и терминали оперира пристанищният оператор в района на съответните пристанища. Системата дава възможност за всеки отделен акаунт да има различни права на достъп. 

Бланка на заявлението може да бъде изтеглена от следните адреси:

https://sw.bulris.bg/docs/F-142.004.doc

http://bulris.bg/river-information-services/sistema-za-elektronna-obrabotka-na-dokumenti-na-reka-(single-window)

На вниманието на корабоводители, агенти, логистични партньори

публикувано на: 19.06.2017

В Дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав” е получено съобщение от Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия, относно ремонтни дейности на мост „Жежел” на 1253+300 км по река Дунав, в района на Нови Сад.

В него се уведомява секретариата на Дунавската Комисия, че е достигната финалната фаза на ремонтните дейности по моста, които включват строителство на два отвора, разположени в централната част на моста. Като се има предвид технологията на строителството, се съобщава, че в хода на изпълнение на тези дейности, корабоплаването ще бъде преустановено двукратно:

Първото спиране на корабоплаването за период от 5 до 7 дена, е предвидено от 5 до 12 юли 2017г.,

второто, със същата продължителност, от 29 юли до 5 август 2017г.

Корабоводителите ще бъдат информирани по надлежния ред за точните дати и продължителност на преустановяване на корабоплаването чрез Известия до корабоводителите (NtS).

Във връзка с горепосочената информация се съобщава, че след пускане в експлоатация на мост „Жежел”, временният железопътен и пътен мост „Боско Перошевич”, който в продължение на 17 години се явява критичен участък в Сърбия, ще бъде премахнат. По тази дейност ще бъде получена допълнителна информация.

Над 30 корабни агенции с близо 100 потребители използват Single Window от старта на системата

публикувано на: 15.06.2017

Над 30 корабни агенции с близо 100 потребители използват услугите на системата за електронна обработка на документи при пристигане и отплаване на кораби в/от речните ни пристанища, известна още като Single Window по река. Три месеца след официалния старт на системата са подадени над 2500 уведомления и повече от 2700 общи декларации. Средното време за обработка на обща декларация за вход-изход на кораб е между 15 и 30 минути.

Повече от 100 ангажирани служители от различни институции, регистрирани в системата, следят за бързото и ефективно обработване на подадените документи за входна и изходна ревизия.

В следствие на засилен интерес за достъп и от други заинтересовани лица, свързани с речния транспорт, в системата непрекъснато се въвеждат подобрения, целящи улеснения и гъвкавост при работа.

Системата Single Window функционира само с електронни документи от 15 март 2017 г. Тя позволява стандартизирана информация и документи да се подават електронно, а не на хартиен носител, в една единствена входяща точка. Принципът на обслужване "на едно гише“ вече е въведен във всички български пристанища по река Дунав. Целта е новата организация на работа да облекчи административното обслужване на бизнеса, свързан с речното корабоплаване.