На вниманието на Пристанищни оператори, упражняващи дейности в района на Дирекция „Речен надзор – Русе” и Дирекция „Речен надзор – Лом”

публикувано на: 07.08.2019

УВАЖАЕМИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 36в и чл. 41в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, пристанищните оператори ще получават информация за броя на пътниците на корабите, пристигащи в речните пристанища на Република България, от приложение № 15 от Наредбата – "Обща декларация" (поле "брой на пътниците")  в „Системата за електронен документооборот на речния транспорт" (Single Window).Обратно