Корабите вече плават задължително с включен АИС транспондер

публикувано на: 20.04.2018

Промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България са свързани с подобряване предоставянето на РИС услуги по вътрешните водни пътища на Р България. Новите текстове, отбелязани в новосъздадения чл. 77а, гласят: „Системата за автоматична идентификация по вътрешните водни пътища (AIS за корабоплаване по вътрешните водни пътища), монтирана на борда на кораб в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз, международен договор, по който Република България е страна, или с разпоредби на националното законодателство, трябва да е непрекъснато включена и да излъчва актуална информация за навигационния статус на кораба, докато той се намира във вътрешните водни пътища на Република България или преминава през тях." Така използването на автоматичната идентификационна система (АИС) при движение по река Дунав става задължително, а излъчваната информация следва да бъде актуална. Изискването е всички капитани да въвеждат коректна информация преди започване на курс или маневра. Законът е обнародван в бр. 28/2018 г. на Държавен вестник.Обратно