Нови банкови сметки на ТП "Пристанище Русе" и ТП "Пристанище Лом", в лева и евро.

публикувано на: 30.05.2022

 

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване на обслужването и улесняване на разплащанията, Ви уведомяваме, че са разкрити нови банкови сметки, по които можете да погасявате задълженията си. Старите банкови сметки са също актуални. Пълният списък може да видите по-долу:

 

Банкови сметки на Клон-Териториално поделение „Пристанище Русе“

БАНКА IBAN BIC ВАЛУТА
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД BG80CECB97901043057300 CECBBGSF BGN
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД BG62CECB97901443057300 CECBBGSF EUR
„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД BG47BGUS91601009723201 BGUSBGSF BGN
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД BG62FINV91501017618444 FINVBGSF BGN
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД BG20BPBI88981011503802 BPBIBGSF BGN
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД BG54UBBS80021029121950 UBBSBGSF BGN
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД BG85UBBS80021463389810 UBBSBGSF EUR

 

Банкови сметки на Клон-Териториално поделение „Пристанище Лом“

БАНКА IBAN BIC ВАЛУТА
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД BG81CECB97901043056700 CECBBGSF BGN
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД BG63CECB97901443056700 CECBBGSF EUR
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД BG08UBBS80021029120450 UBBSBGSF BGN
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД BG37UBBS80021463389510 UBBSBGSF EUR


Обратно