Официално е достъпно безплатното приложение DAVID Creator

публикувано на: 16.09.2021

Безплатното приложение DAVID Creator позволява Стандартните формуляри за корабоплаване по река Дунав DAVID (Доклад за пристигане и отплаване, Списък на екипажа и Списък на пътниците) да бъдат създавани и попълвани дигитално. За да спестят време, потребителите могат да запазват шаблони, да създават частично, предварително попълнени формуляри и да експортират крайните версии на формулярите във формат PDF, на желания език. Приложението DAVID Creator е достъпно в австрийския портал DoRIS, предоставен от Viadonau: https://portal.doris-info.at/IRIS_WEB/.

За регистрация, моля изпратете e-mail на: DoRIS-Info@viadonau.org

Повече информация за DAVID Creator можете да намерите на: https://navigation.danube-region.eu/working-groups/wg-6-administrative-processes/Обратно