Промяна на Общите Условия за достъп до VTT

публикувано на: 30.06.2021

   Уважаеми потребители на „Система за визуализация на корабния трафик” (VTT), ДП „Пристанищна инфраструктура“ в качеството си на доставчик Ви уведомява, че предстои промяна на Общите Условия във връзка със стартиране на изцяло нова версия на VTT уеб базирания софтуер достъпен на адрес https://vtt.bulris.bg:8084/

    Системата за визуализация на корабния трафик е изградена по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” BG 161 PO 004-4.0.01-0003 финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Тъй като нейната поддръжка изтича, ДП „Пристанищна инфраструктура“ разработи и въвежда в експлоатация изцяло нова, модерна и отговаряща на последните стандарти на речното корабоплаване версия на системата.

      В тримесечен тестов период (1 юли – 1 октомври 2021 г.) новата версия ще работи паралелно със старата, като достъп може да получите по указания ред. За повече информация, моля посетете https://bulris.bg/project-bulris/access-to-bulris.

    След изтичане на тестовия период, новата версия на системата ще стане основна работеща услуга. Достъпа до старата система ще бъде прекратен. Предоставените от новата системата услуги са:

  • Информация за корабния трафик в българската част на река Дунав – в реално време
  • Информация за корабния трафик в българската част на река Дунав – възпроизвеждане на история на движение за последните 7 дни
  • Информация за актуалните съобщения до корабоводителите
  • Информация за актуалните съобщения във връзка с водните нива, метеорологичните условия и с леда
  • Актуални електронни карти за участъка (IENC)
  • Възможност за избор на „любими кораби“
  • Актуална метеорологична информация
  • Информация за помощните средства за навигация
  • Пълен списък с корабите в района

    Достъпът до новата версия на системата ще бъде платен, като информация за тарифата и начина на плащане ще бъдат публикувани допълнително.Обратно