Въвеждане на "DAVID FORMS" в Single Window

публикувано на: 13.10.2020

Уважаеми дами и господа,

С Постановление № 174 на Министерски съвет от 31 юли 2020 година, са приети стандартни Дунавски навигационни форми (DANUBE NAVIGATION STANDARD FORMS - DAVID FORMS). С цел прилагането им в „Single Window“ и подобряване на статистиката за предадените отпадъци в пристанищата, на 15.10.2020 г. от 10:00 ще бъде обновена версията на софтуера. Възможно е да има прекъсвания в периода от 10:00 до 10:30, за което се извиняваме.Обратно