Нови "Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав"

публикувано на: 05.05.2020

Уважаеми дами и господа,

В Държавен вестник, бр. 40 от 05.05.2020 година са публикувани нови "Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав", с които можете да се запознаете от тук.

Бъдете здрави!Обратно