Утвърдени извънредни мерки в борбата с (COVID-19)

публикувано на: 30.03.2020

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с  усложнената епидемична обстановка в страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, с писмо № 32-00-5/30.03.2020 г. на Областния управител на област Русе , са разпоредени следните мерки:

-     Членовете на екипажи на кораби, посещавайки пристанище Русе, за периода на пребиваване в пристанището, да нямат право да напускат територията му;

-     Корабопритежателите и снабдителите с гориво да снабдяват екипажите на бункероващите кораби с подходящи лични предпазни средства и защитни маски, които да се използват по време на бункеровката;

-     При смяната на български екипаж на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, корабопритежателите да извършват основна дезинфекция на кораба;

            С оглед на горното и с цел намаляване риска от разпространение на заболяването COVID-19, разчитам за създаване на необходимата организация за строгото спазване на санитарно-хигиенните изисквания и дезинфекционни мероприятия при извършване на описаните дейности.Обратно